Wednesday, June 25, 2014

לקבל משיח זה להיות משיח

בסד
קודם נפגוש אותו בעצמנו ובעקבות זה וע”י זה נפגוש אותו לידנו.
ח’ מרחשון תשנ”ב.
לכתחילה אריבער זה הדרך לקבל פני משיח. לכתחילה הענין גמור, לך תגלה את זה
.הרבי מבקש ומפציר, אהוביי תתגלו. אני כבר התגלתי. אויר של משיח שלמעלה מאורו של משיח כבר נמצא בעולם.
התוקף של יהודה, של מרדכי היהודי שייך לכל אחד ואחת. 
עד גמר בירור הרפ"ח ניצוצות, לקליפה הייתה רשות כביכול להסתיר ויהודי היה כביכול כפוף לקליפה. יחידים בדורם יכלו לפעול כמרדכי היהודי, או רבי שמעון בר יוחאי. היום, לאחר שנסתיימה עבודת הבירורים (ויצא תשנ”ב), הדרגה והנהגה הזאת שייכת לכאו”א.
ומה עוד שאחר גמר עבודת הבירורים מתגלה בישראל דרגה יותר נעלה, דרגה שלא התגלתה בעולם גם באדם הראשון לפני החטא, דרגא הנקראת פנימיות עתיק, ובכלל קשורה עם האורות המקיפים דתוהו שיעקב אבינו רצה להמשיך אחר גמר בירור עשו הוא אדום. זה עכשיו.
ולכן משיח יושב דוקא בקרתא רבתי דרומי. וזה סוד מלחמות מלך אדום ומלך פרס וכו’ ואין כאן המקום...אבל מה קורה שהאורות המקיפים דתוהו הנ”ל לא מתקבלים בפנימיות, והיהודי עדיין פוחד מהעולם והגויים? הם גורמים ליניקת החיצונים והאדם נהייה למצורע, העונג נהפף לנגע, והם הנגעים של משיח, דכאי על כל אחד ואחת מאתנו.
לכן קבלת פני משיח היא הפתרון לנגעים שלנו, ואין זה דבר חדש אלא גילוי מציאותם האמתית של הנגעים, שהם האורות המקיפים דתוהו, האויר של משיח שממנו מתגלה עי הגילויים דלוחם מלחמות ה ומנצח, בונה מקדש במקומו, ומקבץ נדחי ישראל.
וזאת תהיה טהרת המצורע, ביום טהרתו, יום ענינו אור וגילוי. ע”י עסק פנימיות התורה, מעיינות הבעש”ט ועד ליקוטי שיחות של נשיא דורנו, ודוקא בענייני גאולה ומשיח. כשהולכים לפעול כדי לתת לאלקות להתגלות מצליחים.
כשהולכים לפעול כדי לספק את האישיות והחסכים שלנו אז פוגשים חושך גמור. כשחושבים אודות היחידה ומקבלים החלטה להתנהג בהתאם עם היחידה מתקיים בנו ממילא פדה בשלום נפשי. וזה 
לכתחילה אריבער. שיהיה מתוך שמחה.

המחלות הן בשורשן כולן פסיכו-סומאטיות.


כשהאדם משועבד לאישיות שלו (כמו כולנו) ורץ למלאות את הרצונות שלו, הוא רץ לקראת מותו ח”ו.  האישיות שלנו היא זאת המובילה אותנו לקראת מותנו ח”ו.  


ולמה ככה? מפני כי לדוגמה כשהאדם הולך יחף ודורך על מסמר, אז הדקירה שהוא מרגיש הוא חסד גדול, שאם הוא לא מרגיש כאב מהדקירה הוא היה מת מהרעלת דם.  הוא דורך על גחל אז החויה היא כויה וכן הלאה בכל רובדי החיים (הגשמיים וגם הרוחניים).  ולפעמים הקוץ הוא לא בכף הרגל, לפעמים הקוץ הוא בנשמה, ולפעמים הוא באדם שלידינו, בזוגיות, ובמשפחה.


למדנו לראות שהכאב שאנו חווים הוא הדבר הכי טוב שקורה לנו מתי שאנו עושים טעות.  מי שלא כואב לו לא יודע לתקן. אז הכאב זה לא עונש. ההשגחה האלוקית מכוונת את תשומת ליבנו, ועדיין אדם מעדיף למות מעישון ח”ו במקום לחיות בלי סיגריה. לאדם יש בחירה חופשית כל הזמן.רק הכאב הוא הדיבור האלוקי אלינו בהשגחה פרטית.


מגלגלים זכות ע”י זכאי וחוב ע”י חייב, זאת אומרת שכשאדם פוגע בי זאת באמת אלוקות שמסבה את ליבי למקום שצריך לתקן.  נכון שמי שפוגע  חייב על זה דין, אבל זה עניין מגלגלים חוב וכו, - זה ענין שלו.  מצדי יש פה רק אלוקות פשוטה שמדברת אלי - איפה עשיתי טעות. איך צריך לחזור לדרך הישרה בחוויה האלוקית.אם אני “אפרע” את החוב, גם יותר לא יפגעו בי.


הפסיכולוג מכיר את האישיות ברובה, את השכל קצת, ואת הנשמה בכלל לא.  הפסיכולוגיה בשורשה היא חוכמת יון, וליווני אין נשמה אלוקית, רק הנפש הטבעית.  רק לעם ישראל יש נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש.  אז חכמת יון מתיחסת אל בן האדם כנפש טבעית, וכן כל מדעי הרוח והחברה (ועד אפילו למדעים מדיוקים).  אך כתוב “חכמה בגוים - תאמין”, אז אכן חכמת יון מכירה את האישיות, ולכן הפסיכולוג מנסה לפתור את הבעייה ע”י האישיות.

האישיות רוצה בטחון עצמי, וערך עצמי גבוהה, ושיחמיאו לה, ואנחנו קוראים לחויות הזו “גאוה”.  זה האגו.  היום יש כבר חוגים שמודעים לזה ועובדים .להוריד את האגו.  וזה אכן חלק מתהליך הגאולה.

No comments:

Post a Comment